Vážený člen OZ Sieť ChemNet,

na Mimoriadnom Valnom zhromaždení zo dňa 7.3.2017 bolo odsúhlasené viac ako 3/4 väčšinou všetkých aktívnych členov, že OZ Sieť Chemnet sa má zlúčiť s OZ Ynet, taktiež bol odsúhlasený návrh zmluvy o zlúčení. Detailné znenie nájdete nižšie.

 

Dňa 31.3.2017  bola podpísaná dohoda o zlučovaní OZ Sieť ChemNet s OZ Ynet. Týmto dňom nadobúda platnosť, registrácie do OZ Sieť ChemNet sú ukončené !  Platnosť Vašich členských príspevkov ostáva. Komu členské skončí v najbližších dňoch ten, už bude musieť platiť podľa sadzieb OZ Ynet.

Ak ste už členom, ale odo dňa podpisu zmluvy si chcete zrušiť členské tak budete môcť po odovzdaní žiadosti o zrušenie členského a alikvótna čiastka zvyšného členského Vám bude vrátená.