OZ. Sieť ChemNet

Nové spustenie registrácií do OZ Sieť ChemNet
Registrovať sa musia aj Tí, čo sa minulé roky zaregistrovali, z dôvodu aktualizácie údajov.
-postup registrácie, cenu členských príspevkov a všetky potrebné info nájdete v sekcií : Ako sa stať členom


New registration has been launched.

Even those whose has registered in previous years, have to be registered in order to update data.

-how to register, membership fees and all necessary information can be found at: How to get connected

Prihlášku do OZ Sieť ChemNet nájdete na vrátnici alebo webovej stránke www.chemnet.sk

Prihlášky sa budú zbierať:

v J 300 o 20:00-21:00

pondelok           21.11 28.11
utorok               22.11 29.11
streda                23.11 30.11

Prihlášky nechané na vrátnici nebudú akceptované!
Pri odovzdaní prihlášky je potrebné doniesť so sebou doklad s fotkou. (občiansky / pas / ISIC)

Application form to the OZ Sieť ChemNet can be found on reception or website www.chemnet.sk

Application forms will be collected:

in J 300 at 20:00-21:00

monday                  21.11 28.11
tuesday                   22.11 29.11
wednesday             23.11 30.11

Application forms left on the reception will not be accepted!
When submitting the application it is necessary to bring with you a document with a photo. (ID / passport / ISIC)

 

Valné zhromaždenie

Predbežný dátum ďalšieho valného zhromaždenia bude 5.12.2016 o 21:00. V estrádnej sále na Mladej Garde.

Hlasovať sa bude o vrátení členských príspevkov za akademický rok 2015/2016, a o nového člena predsedníctva.

Viac informácií čoskoro.
 

General Assembly

Provisional date of the next General Assembly is 5.12./2016 at 21:00. The entertainer sale of Mlada Garda.

There will be a voting for the refund of membership fees for the academic year 2015/2016, and for the new member of the Presidency.

More information will be soon.